sketchnoting

Sketchnoting to metoda przedstawiania złożonych treści za pomocą prostych i łatwych do zapamiętania rysunków podczas konferencji, warsztatów, eventów. Dzięki jego zastosowaniu podczas wydarzenia zwiększa się u publiczności poziom zrozumienia trudnych tematów. Odbiorcy są bardziej zaangażowani oraz są w stanie więcej zapamiętać. Sketchnoting umożliwia czytelne komunikowanie, a zastosowany podczas np. burz mózgów, wspiera proces rozwiązywania problemów. 

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie