Graphic recording

7 tematów, 5 działań i I Forum Metropolii Krakowskiej. Przedstawiciele gmin oraz instytucji z obszaru Krakowa wzięli udział w debacie na temat wyzwań, przed jakimi stoją miasto oraz okoliczne miejscowości, a następnie podzieleni na grupy opracowywali możliwości rozwoju. Każda ekipa otrzymała inną część działalności gminy. A były to m.in. usługi społeczne, edukacja, gospodarka, inteligentne zarządzanie, kultura wolnego czasu, środowisko i przestrzeń oraz mobilność.

Zgromadzeni w grupach uczestnicy warsztatów debatowali nad możliwościami, opracowali strategię każdego z elementu, aby ostatecznie zaprezentować swoje pomysły pozostałym. Efekty grupowej współpracy wyrysowaliśmy w postaci mapki – siedem dzielnic jako symbol każdego obszaru tematycznego, a w ramach poszczególnych rejonów – słowny zapis pięciu najciekawszych działań. Tak zapisane warsztaty to wizualna forma rodzącego się Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku.

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie