rysowanie na żywo na konferencjach

Konferencja, prezentacja, szkolenie. By zwiększyć zaangażowanie i kreatywność słuchaczy i uczestników, zaproś naszych rysowników. Ty wykładasz – my rysujemy treści na żywo.
Myślenie wizualne to metoda przedstawiania złożonych treści za pomocą prostych i łatwych do zapamiętania rysunków.
Uwaga! Rysowanie na żywo możemy też wykonać on-line.

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie