Rysowanie na żywo

Dostarczanie i wykorzystywanie wiedzy na temat rynku oraz opinii ma wpływ na rozwijanie marek, produktów i usług. Na Kongresie Badaczy Rynku i Opinii „Human Power” najwięksi specjaliści debatowali o tym przez dwa dni na konferencjach, debatach i podczas networkingu. W trzydziestolecie otwarcia polskiego rynku na świat do Warszawy przybyło ponad 500 uczestników, a na scenie wystąpiło około 60 ekspertów. 

Firma ARC Rynek i Opinia zajmuje się badaniami marketingowymi oraz rynku. Swoje 25-letnie doświadczenie chcieli pokazać klientom w niecodzienny sposób. I tutaj do działania wkroczyły Dinksy! Na specjalnie przygotowanym stoisku w warszawskim Hotelu Marriott rysowaliśmy na żywo ciekawostki związane z Polakami ich wyborami. Na ponad trzymetrowej kartce umieściliśmy różne badania statystyczne przygotowane w ciągu ostatnich miesięcy przez ARC Rynek i Opinie. 

Dodatkową atrakcją były rozdawane klientom sukulenty. W tym również mieliśmy swój mały udział! Zaprojektowane przez nas naklejki nie tylko ozdabiały słoiczki, lecz także kontynuowały świadomość marki — zapisane na niej teksty były fragmentem przeprowadzonych badań. 

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie