Explainer video: Co to jest, ile kosztuje i kiedy działa?

scena z explainer video
scena z explainer video

Filmy typu explainer video to nowoczesna metoda na tłumaczenie skomplikowanych procesów, działania urządzeń, trudnych instrukcji czy podsumowanie działania firmy. Kiedy internet jest przeładowany treściami, jego użytkownicy najchętniej i najczęściej skupiają swoją uwagę na materiałach filmowych.

Explainer video to krótki film, kondensuje treści i w prosty sposób przedstawia je widzowi. Explainery są skutecznym narzędziem marketingowym. Ich zaletą jest położenie nacisku na proces wyjaśniania tematu, odbiorca obejrzy go chętniej i z większym zainteresowaniem niż klasyczną reklamę produktową.

Filmy wyjaśniające trudne treści w prosty sposób sprawdzają się niemal w każdej branży. Często nie służą one jedynie wyjaśnianiu procesów, choć na takiej funkcji opiera się ich idea.

Kiedy nie do końca jesteśmy pewni, czy explainer video jest nam potrzebne, i jak się za to zabrać, na większość nasuwających się pytań, tutaj znajdziemy odpowiedź.

Co to jest explainer video?

Explainer video, jak sama nazwa wskazuje od angielskiego słowa explain, jest filmem wyjaśniającym. Konstrukcja explainerów video cechuje się krótką formą przedstawioną prostym językiem.

Dzięki swojej elastycznej formie może wytłumaczyć sporo treści z różnych branży i zakresów działań. W tego typu filmach mamy możliwość przedstawić:

 • skomplikowane przepisy prawne,
 • działanie i zalety produktu,
 • podsumowanie kampanii,
 • podsumowanie projektu,
 • jubileusz firmy,
 • podsumowanie działań organizacji pozarządowej,
 • przeprowadzoną strategię,
 • instrukcje działania leków,
 • wdrażanie nowych technologii,
 • kampanię społeczną,
 • promocję miasta,
 • programy edukacyjne, 
 • wystawę muzealną.

Explainer video jest używane nie tylko w formie informacji zewnętrznej, prezentacji produktu czy usługi. Często tego typu filmy są używane na potrzeby wewnętrze firm np. w celu szkolenia pracowników, wprowadzania nowych instrukcji postępowania czy strategii sprzedażowej produktu.

Tego typu explainer video nie trafi do szerszego grona odbiorców, jednak ma bardzo duże znaczenie w przyspieszaniu różnych procesów wewnętrznych w mniejszych i większych firmach. 

Dla wielu firm explainer video to najszybsze i najskuteczniejsze rozwiązanie, które realnie przekłada się na ilość odbiorców danej oferty, czy wzrost sprzedażowy.  Jak pisaliśmy na początku, filmy, które podają wiedzę, tłumacząc i informując, a nie posiadają męczącego tonu reklamowego, są chętnie oglądane, zazwyczaj do końca.

Explainer video dzięki jasnemu i prostemu przekazowi zostaje w pamięci dłużej niż codzienny chaos informacyjny, którego doświadczamy, korzystając z internetu.

Rodzaje explainer video

Możemy wyróżnić kilka rodzajów filmów explainer video, biorąc pod uwagę technikę, jaką są wykonane. Każda z technik różni się sposobem ilustrowania oraz montażem. Dzielimy je następująco:

 • whiteboard video,
 • explainer wykonany na tablecie,
 • animacja komputerowa,
 • technika kolażowa.
rodzaje filmów explainer video
rodzaje filmów explainer video

Filmy typu explainer video są pomocne w wielu branżach, dlatego forma takich filmów może się różnić w zależności od poruszanego tematu. Video explainer może być zrealizowany różnymi technikami, w zależności od budżetu, jakim się dysponuje i efektu, jaki chce się osiągnąć.

Często też potrzebą wytłumaczenia czegoś jest konieczność, by elementy się poruszały, co narzuca nam technikę wykonania filmu. 

Najpopularniejszą i właściwie rodzimą techniką jest film nagrany w czasie rzeczywistym, rejestrujący rysującą rękę, tzw. whiteboard video. Pierwszy video explainer nagrany w 2010 roku dla platformy Twitter został stworzony tą właśnie techniką. Ilustrator na żywo tworzy sceny na kartce, rysuje akcję po akcji, a wszystko rejestruje kamera umieszczona nad rysownikiem.

explainer video whiteboard video
Explainer video wykonany metodą whiteboard video

Obecnie jest możliwy dostęp do programów imitujących takie wykonanie, wykorzystujące do tego imitację ruchomej ręki trzymającej marker, a obraz, jaki pojawia się na ekranie jest wygenerowany komputerowo.

Jednak dużą wadą takich programów jest widoczna sztuczność tak powstałego filmu, gdyż ręka nie odtwarza ruchów faktycznych dłoni, jest cały czas w jednej pozycji. Litery używane w takich filmach zawsze będą czcionką komputerową, co również jest widoczne w tego rodzaju realizacjach.

Explainery możemy realizować również techniką rejestracji powstającego rysunku na tablecie, gdzie rysunek jest nadal odręczną ilustracją, jednak powstaje już bez użycia markerów i kartki.  Tutaj jak w poprzedniej technice ilustrator rysuje scena po scenie, jednak ma o wiele więcej możliwości, jeśli chodzi o dobór teł i kolorów.

explainer video, ilustracja na tablecie
ilustracja wykonana na tablecie do filmu explainer video

Przy filmach tworzonych na tablecie możemy sobie pozwolić na zmianę koloru tła. Przy klasycznym explainer video rysowanym na żywo pod kamerą, jest wymagane, by tło było jak najjaśniejsze, ze względu na widoczność wykorzystanych do rysowania markerów. Dlatego mamy wąskie możliwości, żeby wyjść poza kolor białego arkusza kartki.

Idąc za tym, tablet pozwala nam na szerszą gamę kolorystyczną, używanie różnych tekstur, wykorzystywanie zdjęć czy stosowanie przezroczystości. Trudnością tutaj może być (podobnie jak w filmach rysowanych) brak miejsca na błędy. Również tutaj obraz jest nagrywany w czasie rzeczywistym i każda scena musi być narysowana bezbłędnie.

Tablet daje również większe pole manewru, jeśli chodzi o późniejsze wykorzystanie ilustracji, gdyż są one od razu zdigitalizowane. Możemy uzyskać z takiego explainer video pliki png, które mogą nam posłużyć w późniejszym wykorzystaniu ich do prezentacji, umieszczenia na stronie, wedle naszych potrzeb.

Najbardziej angażującą zarówno czasowo, jak i finansowo formą filmów typu video explainer jest animacja komputerowa. Tutaj każda z ilustracji powstaje w programie komputerowym, są to ilustracje wektorowe.

Animacja komputerowa znacząco różni się od poprzednich technik. Mamy dowolność, jeśli chodzi o bogatą kolorystykę, styl, poruszające się elementy. Również wykorzystanie tego rodzaju explainer video może być szersze. W animacji komputerowej każda zmiana, dodanie elementów jest technicznie prostsze niż w poprzednich rodzajach explainer video.

explainer video, animacja komputerowa
Video explainer animacja komputerowa

Tutaj również możemy wykorzystywać elementy z animacji w dowolny sposób, wyciągąć pliki graficzne do prezentacji, na stronę czy do materiałów drukowanych. 

Ostatnim rodzajem explainer video jest technika, którą wprowadziliśmy, patrząc na potrzeby naszych klientów. Tego rodzaju filmy nazwaliśmy na własny użytek – techniką kolażową.

Mianowicie zastosowaliśmy odręczne rysunki stworzone na tablecie i zaanimowaliśmy je komputerowo tak, by była to animacja. Taki materiał nie jest stworzony w komputerze, jednak samo jego animowanie już się tak odbywa. Zatem ilustracje nie są wektorowe.

explainer video, tablet + animacja
explainer video wykonany techniką łączoną: tablet plus animacja komputerowa

Powyższy podział nie jest ogólnie przyjętym podziałem, to wynik naszej długoletniej pracy z explainer video oraz doświadczenie zebrane w trakcie realizacji ponad 150 filmów. 

Ile trwa explainer video?

czas trwania explainer video
czas trwania explainer video

Czas trwania explainer video jak większość tematów ma wiele zależności. Możemy skupić się na kilku aspektach i według nich przeanalizować czas,  w jakim można zrealizować film.

 1. Obszerność materiału i informacji – w zależności, ile chcemy przedstawić informacji i szczegółów, film może mieć 15 sekund, ale może też mieć 15 minut.
 2. Odbiorca – w zależności od wieku odbiorcy, musimy dobrze dobrać prezentowane treści, oraz język, jakim się posługujemy. Im młodszy odbiorca explainer video, tym język powinien być prostszy, ale też bardziej opisowy. Filmy kierowane do dzieci będą zatem standardowo dłuższe od filmów kierowanych do grupy odbiorców dorosłych. 
 3. Miejsce wyświetlania – w zależności od tego, gdzie chcemy taki explainer video wyświetlać i na jak długo skupić uwagę widza, film nawet o tej samej tematyce powinien mieć różną długość. Filmy kierowane do social mediów powinny być zazwyczaj jak najkrótsze.  Wiemy, że taki odbiorca jest w stanie skupić swoją uwagę na 40 sekund. Jednak, gdy chcemy zaprezentować film np. na targach lub jako instrukcję dla pracowników, jego długość będzie już inna. Musimy dobrze przeanalizować, czego oczekujemy od danego explainer video oraz kto i gdzie ma go zobaczyć.  
 4. Finanse – na czas trwania filmu przekłada się również ilośc czasu i pracy włożonej w explainer video, a co za tym idzie ilośc pieniędzy, jaką posiadamy na realizację swojego projektu. Im dłuższy film, im bardziej skomplikowana technika, tym analogicznie więcej pieniędzy będziemy potrzebować. 
 5. Czas spędzony przed ekranem – mając na uwadze obecnych użytkowników internetu, przeciążonych informacjami, staramy się przedstawić treści jak najkrócej i jak najbardziej zwięźle.

Jeśli mamy realizację podsumowującą długie procesy, strategie, projekty –czas ten wydłużamy, według naszych danych, maksymalnie do sześciu minut. W przypadku realizacji muzealnej, gdzie przedstawiane są historyczne fakty – explainer video może mieć nawet do piętnastu minut. 

video explainer realizacja muzealna

Co dla nas znaczy, że wideo explainer jest długi albo krótki?

Każdy z nas będzie miał coś innego na myśli, mówiąc o krótkim filmie. Dla jednych 40 sekund to jest już dużo, jak na skupienie uwagi, inni wytrzymają nawet 4 minuty bez przewijania materiału.

Jeśli chodzi o odpowiedni czas trwania filmu, patrząc na różne preferencje użytkowników w zależności od medium, pożądany czas trwania się różni.

Na jak długo jesteśmy w stanie skupić uwagę na filmie?

Według badań HubSpotidealny czas wideo w serwisie Instagram to 30 sekund. Filmiki na Instagramie trwające średnio 26 sekund zdobyły najwięcej komentarzy, co oznacza, że taki czas prezentacji treści był wystarczający, aby zaangażować użytkowników.

Najbardziej angażujące filmy na portalu Facebook, to te które trwają 1 minutę. Chodzi o to by móc film szybko obejrzeć i wykonać jeszcze inne czynności takie jak udostępnianie czy komentowanie.

Tutaj ważnym elementem jest dodanie napisów do takiego filmu. Dlaczego? Gdyż często korzystamy z Facebooka w godzinach pracy i nie chcąc przeszkadzać innym pracownikom, oglądamy filmy z wyłączonym głosem.

Według serwisu YouTube, filmy które uzyskują najwięcej konwersji, utrzymują uwagę widza do końca trwają do 2 minut. Użytkownicy YouTube’a często poszukują też pogłębionych treści, dlatego nie obawiajmy się umieszczania również tych dłuższych filmów na tej platformie.

Powyżej podane badania możemy zobaczyć na przedstawionej na stronie HubSpot czytelnej infografice.

Zastosowanie filmów explainer video 

Jednym z ciekawiej zastosowanych explainer video jest przykład konferencji, gdzie mówiący w ramach prezentacji swoich projektów, posługuje się rysowanym filmem.

Takie zastosowanie filmów explainer video było wykorzystane również w Parlamencie Europejskim, podczas prezentacji projektu młodej firmy kreatywnej osiągającej sukcesy na arenie międzynarodowej.

Coraz więcej pojawia się tego typu filmów z racji tego, że klasyczne prezentacje już nie wyróżniają się tak bardzo, przez co są mniej zapamiętywane przez odbiorców

Kolejnym zastosowaniem explainer video jest tłumaczenie skomplikowanych przepisów prawnych, tak jak zrobiła to np. firma Pitaxa. Przełożenie poszczególnych paragrafów przy rozliczaniu podatku zamienione na proste i czytelne komunikaty posłużyło na stronie usługodawcy nie tylko jako instrukcja, ale też świetna reklama.

explainer video dla pitax.pl

Filmy typu video explainer nieraz są wykorzystywane na różnego rodzaju targach, gdyż jest to najszybszy sposób na przedstawienie swojego produktu. Jednocześnie jest to atrakcyjny, przyciągający uwagę element na stoisku targowym.

Prezentacja produktu poprzez explainer video jest wizualnie o wiele bardziej przystępniejszą formą niż kilkustronicowy katalog czy instrukcja obsługi.

W ostatnim czasie explainer video zaczęły być wykorzystywane przez urzędy do przystępniejszej komunikacji z mieszkańcami. Urzędy prezentują wyniki swoich działań, podsumowania roczne, kampanie ekologiczne czy działania na rzecz seniorów lub zachęcają do udziału w Budżecie Obywatelskim, tłumacząc, jak oddać głos na wybrany projekt w prosty sposób.

Explainer video używany jest na przeróżnego rodzaju jubileuszach, rocznicach, podsumowaniach firmowych. Jeśli film jest opatrzony firmowym brandingiem, dodatkowo przyciąga uwagę i jest też atrakcyjnym przerywnikiem  w uroczystościach.

Taki film może być również wysłany do kontrahentów lub parterów firmy w podziękowaniu za uczestnictwo w jubileuszu. 

Explainer video rozwinął swoją formę również w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych. Służy do skutecznego przeprowadzenia kampanii społecznej, kampanii edukacyjnej w szkołach czy podsumowania zrealizowanych projektów.

Ważnym aspektem tutaj jest udostępnianie takiego filmu poprzez social media – jeśli jest atrakcyjny w odbiorze, możemy być pewni, że jego zasięgi wzrosną, a odbiorców kampanii przybędzie.

animacja komputerowa
animacja wykonana dla akcji ogrodów deszczowych w Łodzi

Wykorzystanie explainer video w przemyśle np. farmaceutycznym, to sposób na to, jak zapoznać dużą grupę osób (pracowników aptek, przedstawicieli handlowych) z nowym produktem.

Omijamy wtedy instrukcje na papierze czy długie dokumenty, odbiorca może dostać link do takiego filmu lub zobaczyć go na szkoleniu. Często tego rodzaju filmy pozostają filmami wewnętrznymi i nie mamy do nich dostępu jako randomowy widz.

Video explainery zaczęły być wykorzystywane przez jednostki kultury takie jak: muzea, Instytuty Polskie za granicą czy Ambasady. Wtedy tworzymy dłuższe formy, a ich treści często są edukacyjne, wiedzowe czy szerzące kulturę polską poza granicami naszego kraju.

Banki, marki samochodów, usługi kurierskie to tylko niektóre branże, które chętnie wykorzystują animowane video explainery do tego, by przedstawić swoje najnowsze produkty. Zalety, zasady działania czy instrukcje obsługi – to wszystko szybko i celnie przedstawia się obrazkowymi historiami.

Jak już się przekonaliśmy, zastosowanie filmów typu video explainer może być bardzo szerokie. Coraz częściej klienci decydują się właśnie taką formę reklamy, informowania czy podsumowań.

Wynika to z faktu, że tradycyjne filmy są już bardzo długo obecne na rynku i wprowadzenie odręcznej ilustracji, kiedy widz może obserwować, jak rysownik tworzy na żywo, jest świeżą, atrakcyjną wizualnie formą.

Explainer video cena

Cena video explainer ma swoje zależności i najprostszym sposobem jest rozmowa o warunkach i finansach, jakie się posiada na zrealizowanie projektu. Jeśli posiadamy jak najwięcej danych na temat filmu video explainer (takie jak poniżej), tym precyzyjniej jesteśmy w stanie przygotować dobraną ofertę cenową.

wycena explainer video
wycena explainer video

Cena explainer video kryje w sobie kilka danych składowych. Będzie się wahać od pięciu tysięcy do nawet dwudziestu tysięcy. Co wpływa na cenę filmów wyjaśniających?

 1. Po pierwsze długość trwania filmu – animacja może trwać od piętnastu sekund do kilkunastu minut i niezależnie od wybranego rodzaju realizacji explainer video, jest to podstawowa informacja, jaka jest potrzebna do wyceny.
 2. Wybrana technika – jak pisaliśmy o rodzajach filmów video explainer, tak wybrana technika generuje różnego rodzaju koszty. Najdroższą realizacją będzie animacja komputerowa, a najtańszą – rejestracja filmu rysowanego na tablecie.
 3. Pola eksploatacji – pole eksploatacji jest połączone z wyborem lektora. W zależności od tego, gdzie chcemy dany film pokazać, czy to będzie kino, telebim, telewizja, tramwaje lub targi, albo internet – cena video explainera będzie się wahać według tego, ile będzie kosztowała nas roczna licencja wykorzystania wybranego lektora.
 4. Wybór lektora – banki głosów lektorskich są obecnie bardzo popularne, a same nagrania realizowane są bardzo szybko. Możemy wybierać wśród lektorów znanych, jak i mniej. Na przykład koszt dwuminutowego nagrania pani Krystyny Czubówny to kilka tysięcy złotych. Jeśli wybierzemy lektora, którego zazwyczaj słyszymy w filmach lub reklamach, musimy się liczyć z opłacaniem dodatkowych licencji, których cena oparta jest na polu eksploatacji filmu.
 5. Wykorzystana muzyka – dla nas jako twórcy, najwygodniej jest, gdy to wybrany przez nas podwykonawca opłaca utwory muzyczne. Są specjalne płatne portale, na których wykupuje się roczną licencję i korzysta z utworów. Ten koszt zazwyczaj jest już wliczony w wycenę filmu. Istnieją również portale z darmową muzyką do wykorzystania w filmach, jednak zdarza się, że oferta jest mniej dopasowana do indywidualnych potrzeb.
 6. Wykorzystanie zdjęć – tutaj musimy mieć na uwadze, że prawnie nie możemy wykorzystywać każdego zdjęcia, jakie znajdziemy w przeglądarce Google. Zazwyczaj zdjęcia dobrej jakości, używane w filmach są osobno płatne i to również wpływa na różnice w wycenie. 

Etapy tworzenia filmu explainer wideo

W poniższej tabelce przedstawiamy po kolei etapy pracy nad filmem explainer video. Zaczynając od rozmowy wstępnej, przechodząc przez wszystkie momenty związane z wersją roboczą filmu, kończąc na poszukiwaniu muzyki i i finalnej realizacji.

etapdziałaniaczas
rozmowa wstępna Zazwyczaj kontaktujemy się telefonicznie lub przez wideokonferencję. W rozmowie
dowiadujemy się wszystkiego, czego potrzebujemy, a co wymieniliśmy w sekcji dotyczącej ceny. Jest to również pogłębiony wywiad o potrzebach naszego klienta.
60 minut +
przesłanie materiałówPo rozmowie wstępnej prosimy o przesłanie wszystkich możliwych materiałów, jakie nasz klient posiada, a które mogą być przydatne w tworzeniu scenariusza 2–3 dni
przygotowanie scenariuszaNa podstawie materiałów przygotowujemy scenariusz, który obejmuje podział na sceny, opis scen oraz ścieżkę lektorską2–3 dni
dostarczenie scenariuszaPo wysłaniu scenariusza następuje czas oceny, wprowadzenia uwag, dopracowania przez klienta.2 dni
wprowadzanie poprawek do scenariuszaPo dostarczeniu przez klienta poprawek, mamy czas na ich wprowadzenie. W zależności od ilości poprawek, zajmuje nam to określony czas. 2–3 dni
stworzenie storyboardu Po akceptacji scenariusza tworzymy storyboard, czyli tworzymy szkic ilustrujący poszczególne sceny. 3–4 dni
dostarczenie storyboarduPodobnie jak ze scenariuszem, klient ma możliwość wprowadzenia swoich uwag.2–3 dni
wprowadzenie poprawek do storyboardu Wprowadzamy wymagane poprawki i podobnie jak powyżej, czas różni się w zależności od liczby poprawek.2–3 dni
przygotowanie sceny próbnejJeśli storyboard wykonuje ktoś inny niż docelowy ilustrator, przygotowujemy scenę próbną opartą na storyboardzie.2–3 dni
wybór lektora W tym czasie przesyłamy propozycje głosów lektorskich.1 dzień
wybór podkładu muzycznego Dostarczamy kilka ścieżki muzyczne do wyboru o odpowiedniej długości. 1 dzień
przygotowanie materiałów zdjęciowychJeśli tworzymy film zawierający zdjęcia, gromadzimy materiały płatne i bezpłatne potrzebne do realizacji filmu.2-3 dni
przygotowanie wszystkich ilustracji finalnych do filmuPo akceptacji sceny próbnej wykonujemy wszystkie sceny w gotowej wersji do nagrań, lub montażu.3–4 dni
montaż całościW zależności od wybranej techniki montujemy fragmenty filmu lub też animujemy wszystkie sceny. 3 –10 dni
etapy tworzenia explainer video

Analizując tabelę, mogą pojawić się pytania, na które chcemy szczegółowo odpowiedzieć. Kilka z najbardziej prawdopodobnych rozwijamy poniżej.

Z czego składa się scenariusz explainer video?

 • przedstawienia tematyki sceny – krótko o czym jest, jaki ma cel, co chcemy, żeby przekazywała widzowi, każda scena powinna łączyć się z poprzednią.
 • opis sceny – szczegółowe opisanie tego, co w scenie się dzieje, które elementy są rysowane, które są dokładane, a jakie powstają w postprodukcji. W zależności od wybranej techniki opis scen będzie się lekko różnił. Przy metodzie whiteboard będziemy opisywać ruchy ręką, co ona robi w danej scenie oprócz rysowania. W animacjach będziemy skupiać się na ruchach poszczególnych elementów w filmie.
 • tekst lektorski – do każdej sceny rozpisujemy tekst lektorski, jest to o tyle trudne zadanie, gdyż styl lektora musi być dopasowany do wieku odbiorcy filmu czy branży i charakteru filmu. Najczęściej długość tekstu lektorskiego jest uwarunkowana czasem trwania i to również jest wyzwaniem, jak zwięźle przedstawić dany temat np. w 40 sekund.
 • napisy w filmie – dopasowanie napisów w filmie, czyli podzielenie ich na odpowiednie sceny. Gdy np. lektor jest dłuższy w danej scenie, napisy musimy rozdzielić na kilka ujęć i dopasować do akcji dziejącej się w danej scenie.

Z czego składa się storyboard explainer video?

Kolejnym etapem powstawania filmu explainer video (po akceptacji scenariusza) jest stworzenie storyboardu. W storyboardzie umieszczamy szkicowo zilustrowane wszystkie sceny ze scenariusza.

Gdy jest taka potrzeba, czyli gdy opis sceny nie oddaje całej akcji dziejącej się w scenariuszu, daną scenę rozbijamy na kilka ujęć. Każda z narysowanych scen ma za zadanie przedstawić, co chce przekazać klient.

video explainer, animacja, storyboard
fragment storyboardu
explainer video, storyboard, animacja
fragment storyboardu
explainer video, storyboard, animacja
elementy do storyboardu
explainer video, animacja komputerowa
scena z animacji komputerowej oparta na storyboardzie

Kiedy mówimy o akcji, mamy na myśli przestawienie ruchów, jakie się dzieją w filmie. Ważne jest rozmieszczenie wszystkich elementów rysunkowych, wielkość i rozmieszczenie napisów, kolejność pojawiania się akcji w danej scenie.

Cały storyboard powinien dać nam jak najwięcej informacji o tym, jak końcowa wersja filmu może wyglądać. Często zdarza się tak, że storyboard jest swoistym szkicem i dlatego następnym krokiem do powstania filmu jest przygotowanie sceny próbnej wybranej przez klienta ze storyboardu.

Co to jest scena próbna?

Scenę próbną tworzymy, gdy zostanie w pełni zaakceptowany storyboard. Ma nam pokazać, jak dokładnie będzie wyglądać film po narysowaniu przez ilustratora. Jest to o tyle ważne, by zobaczyć ten efekt, gdyż często poprawki już po zmontowaniu filmu mogą być dodatkowo płatne.

Dlaczego? Ponieważ nieraz w poprawkach po montażu musimy się cofnąć do ilustrowania i wykonania całej pracy od nowa, co znacznie wydłuża proces pracy nad filmem. Dlatego tak ważne jest, by dopracować scenariusz i storyboard w najmniejszych szczegółach.

Skąd bierzemy materiały zdjęciowe do filmów typu explainer video?

Najczęściej staramy się korzystać z portali, które udostępniają zdjęcia na licencji Creative Commons lub z dostępnych archiwów takich jak Polona. Czasem zdarza się, że zdjęcie musimy kupić, wtedy na etapie zbierania materiałów wyszczególniamy dodatkowe koszty i albo ponosi je klient, albo doliczamy je do wyceny.

Pamiętajmy, jeśli nie chcemy spotkać się z przykrymi konsekwencjami jako twórcy oraz posiadacze filmów, musimy zawsze upewnić się, że materiał, z którego korzystamy, jest legalny. Za każde zdjęcie lub film powinniśmy posiadać dowód zapłaty czy wykupioną licencję lub zapisane darmowe źródło, z którego pozyskaliśmy dany materiał.

Jak wybieramy muzykę?

Muzyki do filmów najlepiej poszukiwać na portalach do tego przeznaczonych. Istnieje kilka portali z muzyką darmową lub na licencjach creative commons. Sami korzystamy z portalu, według nas najlepszego, opłacając roczną licencję.

Koszt muzyki od samego początku jest wliczany do wyceny i nasz klient ma do wyboru kilka dowolnych utworów. Nieraz zdarza się tak, że klient sam chce coś zaproponować, wtedy również korzysta z portalu opłaconego przez nas.

Czas realizacji filmu explainer video

czas realizacji explainer video
szacunkowy czas realizacji explainer video

Mimo, że w podanym harmonogramie prac nad filmem explainer video jasno widzimy, ile dni trwa poszczególny proces, warto pogłębić ten temat. Często zdarza się tak, że nie zdajemy sobie sprawy ile pracy nas czeka i ile czasu sam klient musi poświęcić, by film był ukończony.

Jak już się przekonaliśmy, odpowiedzią na większość pytań jest często irytujące nas: to zależy. Realizacja filmu w całości uwarunkowana jest od wszystkich powyżej wymienionych czynników.

Jednak jesteśmy w stanie określić minimalny czas realizacji i najczęściej z jednym filmem zamykamy się na przestrzeni miesiąca. Skąd ta informacja? Tyle zajmuje mniej więcej wymiana wszystkich informacji i poszczególnych etapów między nami a klientem.

Rekordowy czas realizacji, który zdarza się rzadko, ale jednak się zdarza to 3 tygodnie. Dzieje się tak wtedy, gdy nie dostajemy żadnych poprawek lub gdy wymiana mailowa idzie w szybkim tempie, a praca sprawnie. Maile i czekanie na odpowiedź to najczęstsza zmienna wpływająca na szybkość procesu.

Jeśli tworzymy cykl filmów np. 4 lub 5 – wtedy taka realizacja zajmuje nam od 3 miesięcy do pół roku. W zależności od ilości filmów ten czas będzie się wydłużał.

Zdarza się nam też tak, że mamy klientów stałych, którzy wracają po kolejne filmy. Wraz z upływem czasu i wzrostem wzajemnego zaufania i poznania, jesteśmy w stanie pracować razem coraz sprawniej. Wtedy czas realizacji filmu się skraca.

Podsumowując, musimy założyć, że czas oczekiwania na upragniony film to będzie minimum 3 tygodnie i to naprawdę w wyjątkowych przypadkach. Dlatego do realizacji musimy – zarówno my jak i nasi klienci – podchodzić z czasową dyscypliną.

Na zakończenie

Pojawi się jeszcze wiele obszarów i pytań na polu tworzenia filmów typu video explainer. Obecnie to bardzo szeroki temat. W artykule poruszyliśmy wszystkie kwestie, które są istotne, gdy zastanawiamy się nad tym, czy zrealizować taki film.

Wszystkie pierwsze rozmowy o video explainerach rozpoczynają się od tych kilku zasadniczych pytań: ile może trwać film tego rodzaju, gdzie można zastosować takie video, rodzaje filmów video explainer, cena.

W kolejnych wpisach opiszemy poszczególne filmy, które stworzyliśmy, przedstawimy szczegółowo proces ich powstawania i problemy, z jakimi spotkaliśmy się na drodze ich realizacji.

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie