sketchnoting

Sketchnoting to metoda przedstawiania złożonych treści za pomocą prostych i łatwych do zapamiętania rysunków podczas konferencji, warsztatów, eventów. Dzięki jego zastosowaniu podczas wydarzenia zwiększa się u publiczności poziom zrozumienia trudnych tematów. Odbiorcy są bardziej zaangażowani oraz są w stanie więcej zapamiętać. Sketchnoting umożliwia czytelne komunikowanie, a zastosowany podczas np. burz mózgów, wspiera proces rozwiązywania problemów. 

rysowanie na żywo na konferencjach

Konferencja, prezentacja, szkolenie. By zwiększyć zaangażowanie i kreatywność słuchaczy i uczestników, zaproś naszych rysowników. Ty wykładasz – my rysujemy treści na żywo.
Myślenie wizualne to metoda przedstawiania złożonych treści za pomocą prostych i łatwych do zapamiętania rysunków.
Uwaga! Rysowanie na żywo możemy też wykonać on-line.

zobacz nas w akcji 

zapis wizualny warsztatów

Wieloetapowe procesy kreatywne, warsztaty do których trzeba wrócić po kilku tygodniach lub miesiącach to idealne okazje do tego, aby skorzystać z opcji zapisu wizualnego. Nasi rysownicy przyjeżdżają, tworzą mapy myśli, ilustrują kluczowe momenty danego wydarzenia, tak aby można było wrócić do poruszanych tematów po dłuższych przerwach.

zobacz nas w akcji
lub dowiedz się więcej o naszej ofercie