Infografika

578 mieszkańców Cieszyna odpowiedziało na pytania dotyczące życia w mieście. Ankieta zlecona przez Urząd Miasta Cieszyn miała na celu zdiagnozować potrzeby mieszkańców, uświadomić im, jak postrzegają życie we własnej miejscowości oraz wskazać, co chcieliby zmienić. Szczególnie ten ostatni aspekt interesował władze.

By wyniki sondażu nie prezentowały się nudno, urząd miasta zgłosił się właśnie do nas! W formie infografiki pokazaliśmy sporo danych, zawierając jednocześnie w ilustracjach najbardziej charakterystyczne miejsca dla miasta – Zamek Cieszyn, ulicę Głęboką, ratusz, dworzec czy Społem. Dzięki temu lokalsi odbierają dane przychylniej i ciekawiej. W końcu mogą tam odnaleźć nawet siebie 😉

 

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie