Identyfikacja wizualna wystawy Do pracy rodacy!

Zamek Cieszyn to jedna z najważniejszych instytucji na mapie Polski promująca dobre wzornictwo. Miejsce wyjątkowe, które łączy najlepszy Dizajn z Polski i zagranicy. Działania Zamku przyczyniają się do wzrostu świadomości, że dobry Dizajn podnosi konkurencyjność i atrakcyjność usług. Niestrudzenie wdraża swoje rozwiązania i udowadnia, że usługa dobrego projektowania jest dla wszystkich.

Projekt polegał na zaprojektowaniu koncepcji estetycznej i graficznej wystawy Dizajn w przestrzeni publicznej pod hasłem do pracy rodacy. Powstawał przy współpracy z Wzorro Design. Naszym zadaniem było zaprojektowanie wszystkich potrzebnych użytków promujących samo wydarzenie, jak i przygotowanie wizualne wystawy oraz złożenie i przygotowanie do druku katalogu.

Do projektu zostaliśmy zaproszeni ze względu na nasze odręczne ilustracje, gdyż w pierwszych wspólnych rozmowach pojawiła się potrzeba elementu zrobionego odręcznie. W trakcie tworzenia identyfikacji zamysł się zmienił i zweryfikował ­– zamiast planowanych infografik i ilustracji wprowadziliśmy odręczną typografię.  Miękkie pociągnięcia pędzla z tzw. gestu.

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie