Projekt wystawy Dizajn TuStela

Naszym klientem była instytucja o międzynarodowej randze w dziedzinie promocji wzornictwa i dobrego projektowania – Zamek Cieszyn. Wspólnie zrealizowaliśmy kilka projektów, a między innym wystawę o regionalnym charakterze, opowiadającą o firmach i twórcach pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego oraz tych, którzy tworzą w tym regionie.

Naszym zadaniem było zaprojektowanie całej koncepcji estetycznej wystawy, identyfikacji wizualnej i wszystkich materiałów promocyjnych. Powierzono nam również rolę kuratora wystawy.

Głównym motywem miał być symbol, który charakteryzuje myśl przewodnią i w ten sposób powstała minimalistyczna, prosta w przekazie identyfikacja wizualna. Również cała aranżacja wnętrza wystawowego i wszystkie elementy komunikacyjne były częścią tego projektu. Spójność przekazu i prosty komunikat – taki był nasz cel.

„Projekt ten był dla nas szczególny ze względu na tematykę. Same wybrałyśmy właśnie to miejsce na mapie by tworzyć nasz zespół i rozwijać umiejętności. ”

Ciekawym faktem jest to, że na potrzeby wystawy powstało oraz zostało przygotowanych do druku ponad 160 mniejszych i większych tablic informacyjnych.

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie