infografiki

Graficzna forma przekazu informacji staje się coraz bardziej popularna, ze względu na swój charakter ułatwiający zrozumienie i zapamiętanie treści. Wykonywane przez nas infografiki w sposób precyzyjny i przemyślany przekazują dane. Zastosowanie ich jest bardzo szerokie, można przedstawić wyniki badań, porównać produkty lub usługi, a także zobrazować proces i kolejność działania.

ikony

Projektujemy ikony wizualizujące treści oraz dane. Obrazki w postaci ikon mogą służyć do zaprezentowania chronologicznej kolejności wydarzeń, pozwalają odbiorcom zrozumieć relacje przyczynowo-skutkowe, ułatwiają zrozumienie przekazywanych wiadomości i komunikatów.

zobacz więcej

instrukcje

Wykresy, diagramy, schematy pomagają w łatwy sposób przedstawić i zanalizować zebrane dane. Dzięki nim można podsumować i przedstawić wiele złożonych informacji statystycznych, są także przydatne w różnego rodzaju zestawieniach. Wykonywane przez nas infografiki prezentują treści w sposób precyzyjny i przemyślany.

zobacz więcej
lub dowiedz się więcej o naszej ofercie