Otwarte Karty

Słowo klucz: „komunikacja”

100 kart, dzięki którym grupy zmienią się w zespoły i narzędzie pomagające pracującym ludziom, lepiej się ze sobą porozumiewać. Naszą sześcioletnią historię wzlotów, upadków, prób współpracy i wzajemnego porozumienia się przekuliśmy w innowacyjne narzędzie do komunikacji.

Otwarte Karty to pomoc w diagnozowaniu stylu oraz stanu komunikacji w firmach i organizacjach, a także w sferze prywatnej. Szczególnie sprawdzą się w budowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw, we wprowadzaniu nowych pracowników do zespołów, we wdrażaniu zmian w teamach, a także w próbach dialogu między partnerami czy w rodzinie.

Za ich stworzenie (poza nami) odpowiadają Iza i Wojtek Ławniczakowie, założyciele agencji startegiczno-badawczej Very Human Services, którzy opracowali koncepcję Otwartych Kart i wsparli nas merytorycznie; oraz Mirella Pawlikowska, trenerka interpersonalna i założycielka Meritum – Szkolenia i Rozwój Osobisty, pomagająca nam w konsultacjach merytorycznych.

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie