Ilustracje i projekt wystawy

Kiedy wiosenną porą odebraliśmy zagraniczny telefon, z Bukaresztu, nie wiedząc jeszcze dokładnie co będzie przedmiotem projektu czuliśmy się przekonani i byliśmy na tak!
Instytut Polski w Bukareszcie to jeden z tych partnerów biznesowych, z którym zawsze i wszędzie chcemy pracować. Przy każdym projekcie. Wiemy, że wszystko co wymyślają jest jakościowe, wartościowe i wręcz konieczne do pokazania!

Tym razem naszym zadaniem było przygotowanie layoutu wystawy: Polki i Rumunki, które zmieniły świat.
W formie ilustratorskiej zaprezentowaliśmy 34 sylwetki kobiet, Polek i Rumunek, które w czasach w których żyły, a były to różne okresy w naszej historii, dokonywały przełomowych odkryć, łamały tabu, walczyły z niesprawiedliwością i dodawały otuchy innym swoją siła i odwagą.

Wraz z layoutem wystawy, na który składały się ilustracje 34 postaci wraz z charakterystycznymi dla nich atrybutami, przygotowywaliśmy także skład tekstu oraz plakaty promujące wystawę.

Praca nad wystawą była dla nas bardzo cenna głównie z tego powodu, że mogliśmy poznać życiorysy niezwykłych kobiet. Każdy z nas wziął sobie trochę z ich mocy i sprawczości. Wiele z tych postaci nie było nam dotychczas znanych, tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy je poznać.

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie