Explainer video

To jeden z tych przypadków, kiedy klient odzywa się do nas, ponieważ zachwycił go branżowy video explainer wykonany przez Dinksy. Następnie postanowił również wprowadzić takie rozwiązanie u siebie. Zadziałaliśmy więc!

Wszyscy stawiamy na komfort, szybkość i cenę. Niezależnie, czy potrzebujemy wysłać kwiaty ukochanej osobie, przygotować ważne dokumenty czy doręczyć zakupy. Chcemy, aby stało się to sprawnie i bezproblemowo. Tak też funkcjonują również FS Kurier Miejski – przesyłki tego samego dnia!

Na czym polega usługa szybkiego doręczania? W narysowanym przez nas video explainerze zdradzamy, jaki to prosty i intuicyjny proces.

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie