Otwarte Karty w społecznościach międzykulturowych

Otwarte Karty to narzędzie do poprawy komunikacji w firmach –z taką myślą je tworzyliśmy. Trafiały do nas jednak głosy o niewykorzystywaniu całkowitego potencjału kart, dlatego też postanowiliśmy poeksperymentować.

Praca jest miejscem dość szczególnym – spędzamy w niej sporo czasu, mamy nieustanną styczność z innymi ludźmi, wytwarzamy relacje na różnym – chcianym lub nie – poziomie. A to nie zawsze nam odpowiada. Aby pomóc z diagnozować problem lub ułatwić ludziom tę komunikację, zaprojektowaliśmy na bazie własnych doświadczeń innowacyjne rozwiązanie.

Otwarte Karty w społecznościach międzykulturowych 1

Dotychczas warsztatowaliśmy z Otwartych Kart w firmach, korporacjach, urzędach – zawsze jednak w środowiskach jednorodnych językowo i kulturowo. Dlatego w momencie w którym pojawiło się zaproszenie do poprowadzenia warsztatu na granicy, dla społeczności polskiej i czeskiej, było to dla nas nowe, ciekawe wyzwanie. Interesowało nas przede wszystkim, czy komunikaty, które wybraliśmy są uniwersalne. Czy inne narody się z nimi utożsamiają, czy mają podobne problemy z komunikacją w pracy?

Pavel Peč, który jest bohemistą, przygotował dla nas tłumaczenie polskich komunikatów na język czeski, dzięki czemu od początku wszyscy rozumieli dane zdanie w ten sam sposób. Oczywiście na poziomie językowym, ponieważ każda z rozgrywek pokazuje, że odbieranie poszczególnych fraz to kwestia indywidualna. Podczas spotkania w Czeskim Cieszynie mieszkańcy czeskiej strony dodali swoją kulturową cząstkę, wskazując, które z komunikatów nigdy nie pojawiłyby się w ich języku, a także proponując te występujące często.

Otwarte Karty w społecznościach międzykulturowych 2

Wątek usprawnienia współpracy między osobami reprezentującymi różne kultury i narody to kolejny z obszarów, w jakich można używać Otwarte Karty. Polecamy je szczególnie pracującym:

– w międzynarodowych środowiskach;

– na pograniczach;

– w międzykulturowym tyglu;

– po raz pierwszy w firmach o globalnym zasięgu.

 

Chcecie taki warsztat?

Piszcie: ula.szwed@dinksy.com.pl

Dzwońcie: 539 988 990

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie