Špina/Brud

Meat Design Ostrava 2018 – to targi designu, prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty, pokazy filmów, a wszystko to na terenie DOV, czyli Dolní oblast Vítkovice w Ostravie, u naszych braci Czechów.

DOV to gigantyczny, a wręcz gargantuiczny teren poprzemysłowy umiejscowiony w ścisłym centrum miasta. Niegdyś główne źródło pracy i dochodów dla mieszkańców miasta i okolic. Wielka huta żelaza i kopalnia węgla kamiennego, która działała nieprzerwanie przez 150 lat!
Kiedyś wytwarzano tam m.in. części do słynnego Titanica, dzisiaj regularnie udostępnia teren na festiwale, koncerty, wydarzenia kulturalne, działalność edukacyjną i działania społeczne.

DOV to także dobitny przykład niszczącego wpływu przemysłu ciężkiego na środowisko. Na terenie Vítkovic nie uświadczymy drzew, krzewów, czy innej roślinności, a stopień zachorowań u ludzi (zwierząt też zapewne) na górne drogi oddechowe oraz układ krążenia jest znacznie wyższy niż w innych rejonach Czech.
Dzisiaj choć DOV już nie produkuje, ani nie wydobywa, nie powoduje, że czystość powietrza i gleby się poprawia.
Ostrava to jeden z największych przemysłowych trucicieli w kraju. Niezmiennie.

Špina/Brud to wystawa, która powstawała podczas trwania festiwalu Meat Design Ostrava. Twórcami byli przedstawiciele Czwórki Wyszehradzkiej, choć w tym wypadku występujący w trójkę: Marek Chmiel (Czechy), Alicja Woźnikowska-Woźniak (Polska), oboje ze studia Dinksy i Misha Chmelickova (Słowacja) z Planeta 220.
Wystawa miała na celu, i tu ze smutkiem dodajemy, po raz kolejny, ciągły i niezmienny zwrócić uwagę na narastający problem zanieczyszczenia, zniszczenia, dewastacji, dewaluacji środowiska naturalnego, w którym żyjemy.

Marek, Ala i Misha zbierali różnego rodzaju odpady poprzemysłowe: węgiel, skorodowane żelazo, pył, oleje, smary i inne niezidentyfikowane zanieczyszczenia i przy ich użyciu (i tylko ich/nich) stworzyli cykl plakatów komunikatów manifestujących problem. Wystawa stała się punktem spotkań, rozmów, dywagacji na temat możliwych, drobnych, jednostkowych rozwiązań oraz dobrych praktyk.
Prace, które powstały podczas festiwalu Meat Design Ostrava obecnie są w posiadaniu Zamku Cieszyn.

Špina/Brud 1 Špina/Brud 2 Špina/Brud 3 Špina/Brud 4 Špina/Brud 5  Špina/Brud 6Špina/Brud 7  Špina/Brud 8

Špina/Brud 9

Špina/Brud 10

lub dowiedz się więcej o naszej ofercie